Klachten

U mag van Verzekerd-Advies een snelle dienstverlening met een hoge kwaliteit verwachten. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.
Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Indienen van een klacht

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan:
Verzekerd Advies
Mevr. B. Albrecht
Steenzoutweg 9
7554 RN Hengelo
Tel: 074 8200218
E-mail: birgitte.albrecht@verzekerd-advies.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Een eventueel referentienummer en/of polisnummer
  • De datum waarop u uw brief verstuurt
  • Een beschrijving van uw klacht
  • Namen van betrokken personen
  • Eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Blijft uw klacht desondanks bestaan, dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Uw brief voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u sturen naar:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070 – 3338999
E-mail: consumenten@kifid.nl
www.kifid.nl
Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is: 300.018309
Ons AFM-vergunningnummer: 12048927